Inżynierowie

Przeglądy instalacji gazowych w Poznaniu wykonują:

_DSC2116 12

mgr inż. Krzysztof Tymper

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Studia podyplomowe w szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie o tematyce Inżynieria Pożarowa Budynków.

Absolwent Technikum Budowlanego w Pile.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz świadectwa kwalifikacyjne do dozoru prac w zakresie instalacji gazowych, CO, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz elektoenergetycznych,

Wieloletni, aktualny członek WOIIB (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

Prywatnie uzależniony od ciągłego poszerzania wiedzy technicznej oraz sportu.

29.03.08.ZExd

inż. Stefan Marcinowski

Absolwent Akademii Technologiczno-Rolniczej w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Sanitarna.

Absolwent Technikum Elektrycznego w Gdańsku wydział Trakcji Elektrycznej.

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności instalacje sanitarne bez ograniczeń.

Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzorowania w specjalności instalacje elektryczne w zakresie ograniczonym.

Wieloletni, aktualny członek WOIIB (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa).

Prywatnie uwielbia podróże po całym Świecie.  Ponadto jest wyjątkowym kibicem sportowym uzależnionym od oglądania każdego rodzaju sportu.

20191026_152502kopia

inż. Andrzej Marcinowski

Absolwent Akademii Technologiczno-Rolniczej w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska na kierunku Inżynieria Sanitarna.

Absolwent Technikum Budowlanego w Pile

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: urządzeń, instalacji i sieci gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa.

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: Kotły wodne niskotemperaturowe na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi, Instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW, Urządzenia wentylacji i klimatyzacji o mocy powyżej 50kW.

Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie: obsługi, konserwacji, prac kontrolno-pomiarowych dla: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV.

Prywatnie uzależniony od rockowej muzyki lat 80. Fan Zespołów Queen, Perfect i Dżem, za Którymi podróżuje po całej Polsce i Europie. Ponadto jest nałogowym szachistą.