Usługi

Nie tylko przeglądy gazowe... zobacz jakie jeszcze inne usługi oferujemy...

 1. Przeprowadzanie kompleksowych przeglądów szczelności i stanu technicznego wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach.
 2. Projektowanie wewnętrznych instalacji gazowych.
 3. Odbiory nowych instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w nowo wybudowanych budynkach.
 4. Odbiory remontów instalacji gazowych z przeprowadzeniem ciśnieniowej próby szczelności w istniejących budynkach.
 5. Przeprowadzanie ciśnieniowych prób szczelności istniejących instalacji gazowych.
 6. Wykonywanie nowych instalacji gazowych.
 7. Remonty starych instalacji gazowych.
 8. Kosztorysy wykonania nowych instalacji gazowych.
 9. Kosztorysy remontu starych instalacji gazowych.
 10. Doradztwo w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji gazowych.
 11. Nadzorowanie wykonawstwa nowych instalacji gazowych.
 12. Nadzorowanie remontów starych instalacji gazowych.
 13. Ekspertyzy stanu technicznego instalacji gazowych.
 14. Podłączanie urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 15. Odbiory podłączonych urządzeń gazowych wraz z podbiciem gwarancji.
 16. Wykonywanie konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych instalacji gazowych.
 17. Wymiana skrzynek i szafek na zawory, zasuwy lub gazomierze.
 18. Pomiary stężenia i obecności innych gazów.
 19. Pomiary stężenia gazów rzadkich dla przemysłu.
 20. Weryfikację emisji amoniaku i gazów cieplarnianych w rolniczej produkcji zwierzęcej.
 21. Ekspertyzy i analizy emisji dwutlenku węgla (CO2) i metanu (CH4) na potrzeby otrzymania dotacji na inwestycje w nowoczesne gospodarstwa rolne.