Oferta

Przeglądy szczelności instalacji gazowych Poznań

1. Przeprowadzanie okresowych (raz w roku) przeglądów szczelności wewnętrznych instalacji gazowych.

Oferta jest skierowana do Wspólnot Mieszkaniowych lub podobnych Podmiotów zarządzających większą ilością lokali i do Podmiotów Indywidualnych czyli Właścicieli pojedynczych lokali.

– Zakres usług dla Wspólnot mieszkaniowych, Zarządców lokali mieszkaniowych/handlowych, Administracji lokali mieszkalnych/handlowych, wszelkich innych Podmiotów odpowiedzialnych za mieszkalna lub lokale, w których jest używany gaz przez Mieszkańców lub Najemców obejmuje: przegląd szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach/lokalach oraz przegląd szczelności urządzeń gazowych zamontowanych w tych mieszkaniach/lokalach, przegląd instalacji gazowej w częściach wspólnych (skrzynka zaworu/zasuwy głównej na elewacji budynku, poziomy w piwnicach, zawory na zasilaniu pionów, korki odwadniające na zakończeniach dolnych pionów, klatki schodowe, gdzie znajdują się zawory gazowe i gazomierze w podejściach do mieszkań). Kontrola może dotyczyć przeglądu instalacji gazowej i urządzeń gazowych zasilanych metanem (CH4) z miejskiej sieci gazowej jak i przeglądu instalacji i urządzeń gazowych zasilanych gazem z butli czyli zasilanych mieszaniną propanu i butanu (C3H8+C4H10). Rodzaj gazu używanego w lokalach nie zmienia nic w kwestii obowiązku przeprowadzenia okresowego przeglądu gazowego przez Zarządzającego obiektem. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.

   
– Zakres usług dla Właścicieli indywidualnych (prywatnych) lokali mieszkaniowych, Właścicieli prywatnych domów, Właścicieli budynków, w których jest zainstalowana instalacja gazowa, Właścicieli Firm obejmuje: przegląd instalacji gazowej w całym budynku i urządzeń gazowych zainstalowanych pod danym adresem zgodny ze zleceniem Zamawiającego. W czasie przeprowadzania przeglądu zwracamy szczególną uwagę na wentylacje, która powinna mieć możliwość swobodnego ciągłego działania ponieważ stanowi najważniejszy element bezpieczeństwa Użytkowników. Zwracanie szczególnej uwagi na kratki wentylacyjne, przewody spalinowe i kratki nawiewne jest jednym z najważniejszych zadań jakie wykonujemy w czasie naszej pracy ponieważ brak odpowiedniej wentylacji nawiewno-wywiewno-spalinowej może doprowadzić do tragedii ponieważ urządzenia gazowe potrafią (niestety) funkcjonować w środowisku z ograniczonym dostępem do tlenu w wyniku czego w czasie procesu spalania gazu dochodzi do wytworzenia się spalin, w których znajduje się tlenek węgla czyli czad (CO), który jest śmiertelnie niebezpieczny. Ponadto z każdego przeglądu gazowego sporządzamy “protokół rocznego przeglądu technicznego instalacji gazowej” wraz ze szczegółowym podsumowaniem kontroli gazowej i wnioskami oraz zaleceniami pokontrolnymi.