Nasz sprzęt

Wszystkie przeglądy instalacji gazowych przeprowadzamy przy użyciu najlepszego na Świecie sprzętu Firmy Sewerin.

Profesjonalny sprzęt to klucz do naszej skuteczności i dokładności w wykrywaniu nieszczelności gazowych i w badaniu składu powietrza w pomieszczeniach, w których są używane urządzenia gazowe. Jesteśmy Firmą, która do swojej pracy podchodzi bezkompromisowo dlatego używamy do przeprowadzania przeglądów instalacji gazowych najlepszego, najdroższego i najwyższej jakości sprzętu. Jesteśmy zdeterminowani w poszukiwaniu nieszczelności gazowych dlatego w przeglądach gazowych pomaga nam sprzęt Firmy Sewerin. Firma Sewerin to Światowy Lider w produkcji sprzętu do wykrywania nieszczelności gazowych. Ponad 95-letnie doświadczenie Firmy Sewerin w produkowaniu urządzeń do wyszukiwania nieszczelności gazowych pozwoliło stworzyć nowatorskie urządzenia, które są najlepsze na Świecie.

Przyrządy do pomiaru stężania gazu można podzielić na 3 grupy: detektory gazu, eksplozymetry i metanomierze. Kryterium podziału urządzeń na 3 grupy dotyczy skali stężenia gazu jaką mamy zbadać oraz miejsca użycia danego przyrządu.

1. Detektory gazu działają miejscowo-punktowo poprzez przyłożenie głowicy czujnika do interesującego nas miejsca, które chcemy przebadać. Detektory gazu działają w jednostce PPM ( 1 PPM to 1/10000 1% objętości gazu wokół czujnika przyrządu) i wykrywają nawet najmniejsze ślady gazu w powietrzu przy głowicy czujnika detektora. Detektory gazu działają zazwyczaj w skali od 1PPM do 22000PPM czyli od 0.0001% objętości do 2,2% objętości gazu w powietrzu przy głowicy czujnika. Detektorów gazu używamy w taki sposób, że przykładamy głowice czujnika do np. połączenia gwintowanego na instalacji gazowej i obserwujemy czy na wyświetlaczu przyrząd sygnalizuje obecność gazu. Jeżeli przyrząd nie sygnalizuje żadnych zmian w wyniku i wynik pozostaje na poziomie “zero” połączenie gwintowe traktujemy jako szczelne, oczywiście jeżeli przyrząd sygnalizuje dynamiczny wzrost stężenia gazu w głowicy czujnika sprawdzane połączenie traktujemy jako te na, którym występuje nieszczelność. 

2. Eksplozymetry gazu działają badając skład powietrza i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o tym czy w objętości powietrza danego pomieszczenia znajduje się metan (CH4). Eksplozymetry to urządzenia, które mierzą zawartość metanu (CH4) w powietrzu pomieszczeń w skali % (procent objętości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o % stężeniu metanu (CH4) w powietrzu pomieszczenia, w którym się znajduje. Eksplozymetry są stworzone do mierzenia zagrożenia wybuchowego. Metan (CH4) z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową jeżeli zawartość metanu w tej mieszaninie przekracza 4.4%. Eksplozymetry są to urządzenia, które mierzą parametr powietrza zwany DGW (dolna granica wybuchowości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o obecności metanu (CH4) już w połowie dolnej granicy wybuchowości czyli na poziomie 2.2% objętości powietrza w pomieszczeniu, w którym przeprowadzane jest badanie. Każdy wynik na urządzeniu pomiarowym równy i powyżej 4.4% jest informacją o śmiertelnym niebezpieczeństwie dla Osoby przeprowadzającej badanie oraz dla wszystkich Osób w pomieszczeniu i całym budynku. Jeżeli stężenie metanu (CH4) w powietrzu przekracza DGW (dolna granica wybuchowości) oznacza to, że mieszanina metanu (CH4) z powietrzem, w której znajduje się urządzenie wraz z Osobą przeprowadzającą kontrolę jest wybuchowa!!!   

3. Metanomierze to urządzenia badające stopień zagazowania zamkniętych przestrzeni (z reguły rurociągów). Metanomierze to urządzenia, które mierzą zawartość metanu (CH4) w skali % (procent objętości) i informują Osobę przeprowadzającą kontrolę o % stężeniu metanu (CH4). Używane są w czasie np. zagazowywania rurociągów i informują o tym, że w rurociągu nie ma już powietrza. Metanomierze w odróżnieniu do eksplozymetrów podają wysokie wyniki stężenia metanu (90-100%), gdy eksplozymetry są skonstruowane do podawania niskich wyników z nastawieniem na kluczową dla bezpieczeństwa granicę 4.4% czyli DGW (dolna granica wybuchowości).     

Nasz sprzęt:

 

Detektor gazu Snooper mini z krótkim wysięgnikiem elastycznym.

Przyrząd Snooper mini to detektor gazu przeznaczony do wykrywania nieszczelności metanu (CH4) na instalacjach gazowych poprzez przeprowadzenie badań wszelkich połączeń i urządzeń.

Przyrząd pracuje w oparciu o jeden zakres pomiarowy, ale o dwie jednostki (ppm, % objętości). Zakres pomiarowy od 0-22000ppm.

 

Detektor gazu Snooper mini z długim wysięgnikiem elastycznym zamontowanym na kablu spiralnym.

Przyrząd Snooper mini to detektor gazu przeznaczony do wykrywania nieszczelności metanu (CH4) na instalacjach gazowych poprzez przeprowadzenie badań wszelkich połączeń i urządzeń.

Przyrząd pracuje w oparciu o jeden zakres pomiarowy, ale o dwie jednostki (ppm, % objętości). Zakres pomiarowy od 0-22000ppm.

 

Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe EDG-5M.

Przyrząd EDG-5M to profesjonalne wielofunkcyjne urządzenie przeznaczone do wykrywania nieszczelności metanu (CH4), mieszanin propanu i butanu (C3H8+C4H10) oraz do wykrywania obecności czadu (CO). Przyrząd ma także możliwość działania jako detektor i eksplozymetr.

Przyrząd łączy w sobie kilka unikalnych cech, które sprawiają, że to urządzenie jest niezwykle skuteczne i niezastąpione. Przyrząd umożliwia zbadanie obecności trzech gazów (metan, propan-butan i czad). Dodatkowo przyrząd ma możliwość działania jako detektor i eksplozymetr. Na wyświetlaczu przyrząd pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach ppm i DGW. Wyniki w ppm dotyczą działania przyrządu jako detektor wykrywania nieszczelności gazowych w czasie sprawdzania szczelności instalacji gazowych. Wyniki w % DGW dotyczą działania przyrządu jako eksplozymetr, który informuje inżyniera wykonującego przegląd gazowy w budynkach o występowaniu metanu w powietrzu, w którym dokonywane jest badanie. Przyrząd jest produkowany przez polską Firmę w oparciu o podzespoły japońskiej Firmy Figaro, która jest producentem najwyższej jakości sensorów gazowych.

Zakres pomiarowy w ppm od 0-10000ppm.

Zakres pomiarowy w skali DGW od 0,0% do 20%.

 

Manometr klasy 0,6 do przeprowadzania ciśnieniowej próby szczelności.

Manometr klasy 0,6 z zaworem i redukcją pozwalający na podpięcie się pod bosta (śrubunek gazomierza) od strony lokalu co umożliwia przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej po stronie odbiorcy gazu (w Mieszkaniu, w Domku, w sklepie, w zakładzie pracy, w fabryce, etc.). Urządzenie pozwala przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych w lokalu na potrzeby sporządzenia m. in. protokółu, który będzie umożliwiał zawarcie umowy na dostawy gazu z gazownią.