Pomiary stężenia i obecności innych gazów

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o oferowanych przez nas pomiarach obecności innych gazów jak metan. W 2021r. mamy możliwości "od ręki" sprawdzenia obecności następujących gazów: O2, CO2, CO, H2S, C3H8, C4H10, H2. Weryfikujemy emisję amoniaku i gazów cieplarnianych w produkcji rolniczej. Oferujemy pomiary gazów rzadkich dla przemysłu.

Oferujemy kompleksowe usługi pomiarów stężenia i występowania innych gazów jak metan. Ofertę swoją kierujemy do przemysłu i rolnictwa. Jesteśmy w stanie wykonać usługę pomiaru występowania dowolnego gazu w dowolnej przestrzeni. Oferujemy wykonanie analizy chemiczno-fizycznej atmosfery gazowej w wydzielonych przestrzeniach zakładów pracy weryfikując skład powietrza w dowolnym środowisku pracy. Z racji wieloletniej współpracy z producentami sprzętu do analizy atmosfery gazowej mamy dostęp do wyspecjalizowanego sprzętu pozwalającego na miejscowe szczegółowe analizy chemiczno-fizyczne warunków środowiskowych dowolnych otwartych lub zamkniętych przestrzeni. Mamy także dostęp do specjalistycznych laboratoriów, w których możemy przeprowadzić analizy pobranych próbek powietrza. Nasze usługi pozwalają stworzyć bezpieczne miejsca pracy i eliminacje potencjalnych zagrożeń ze strony gazów niebezpiecznych.