Przepisy prawne i wiedza ogólna

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o aktualnym stanie prawnym w Polsce oraz kompendium wiedzy ogólnej o instalacjach gazowych oraz o obowiązkach Użytkowników i Administratorów.

1. Prawo budowlane w zakresie przepisów o obowiązku przeprowadzania okresowych (corocznych) przeglądów wewnętrznych instalacji gazowych.

2. Rodzaje przyrządów stosowanych w pomiarach szczelności instalacji gazowych i w pomiarach sprawdzających obecność metanu (CH4) w pomieszczeniach.

3. Dlaczego sprawnie działająca wentylacja nawiewno-wywiewna i dobrze działająca instalacja kominowa odprowadzająca przewodami spalinowymi spaliny z procesu spalania gazu w urządzeniach jest tak bardzo ważna, aby używanie gazu było bezpieczne?

Wg Wikipedii pod hasłem “Zatrucie tlenkiem węgla” można przeczytać że: zatrucie tlenkiem węgla jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych zatruć na Świecie, ponadto, że w okresie od września 2012 do marca 2013 w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zginęło w Polsce 91 Osób co daje średnią 1 Osoby na 2 dni…