Usuwanie usterek

W tej zakładce znajdą Państwo informacje o zakresie prac naprawczych jakie oferujemy po dokonanym przeglądzie instalacji gazowych w czasie, którego stwierdziliśmy nieszczelności czy nieprawidłowości.

Oferujemy wykonanie usług polegających na usuwaniu wykrytych nieszczelności. Usuwanie nieszczelności zawsze polega na rozkręceniu starej instalacji gazowej i skręceniu jej na nowo lub na wymianie jej na nową w nowszej technologii.