Zdjęcia i filmy z pracy

W tej zakładce znajdą Państwo wiele ciekawych zdjęć i filmów, które zrobiliśmy w czasie przeprowadzanych przez nas przeglądów instalacji gazowych oraz w czasie wszelkich innych prac związanych z instalacjami gazowymi.

Przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu.

Manometr klasy 0,6 z zaworem i redukcją podpięty pod bosta (śrubunek gazomierza) od strony mieszkania co umożliwiło przeprowadzenie ciśnieniowej próby szczelności instalacji gazowej po stronie odbiorcy gazu. Urządzenie pozwoliło przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych w lokalu na potrzeby sporządzenia protokółu, który umożliwi Najemcy zawarcie umowy na dostawy gazu z gazownią.

Film z przeprowadzenia kontroli szczelności obustronnych połączeń gazomierza na klatce schodowej.

Kontrola szczelności obustronnych połączeń (bostów) gazomierza na klatce schodowej. Konsekwencją wykrytych nieszczelności na gwintach łączących gazomierz z instalacją było wezwanie Pogotowia Gazowego, które było zobowiązane do usunięcia nieszczelności we własnym zakresie ponieważ miejsce, w którym znajdowała się nieszczelności jest po stronie odpowiedzialności gazowni.

Drugi film z przeprowadzenia kontroli szczelności kolejnego mocowania gazomierza na tej samej klatce.

Kontrola szczelności obustronnych połączeń (bostów) gazomierza na klatce schodowej. Konsekwencją wykrytych nieszczelności na gwintach łączących gazomierz z instalacją było wezwanie Pogotowia Gazowego, które było zobowiązane do usunięcia nieszczelności we własnym zakresie ponieważ miejsce, w którym znajdowała się nieszczelności jest po stronie odpowiedzialności gazowni.

Film z przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej na zasilaniu mieszkania.

Kontrola szczelności połączeń gwintowanych na instalacji zasilającej mieszkanie. Wykryta nieszczelność instalacji jest po stronie odpowiedzialności Lokatora, który został poinformowany o tym fakcie i zobligowany pisemnie do natychmiastowego usunięcia nieszczelności. 

Zdjęcia z badania kuchenki gazowej, która miała poważną nieszczelność na jednym z palników.

Badaniu szczelności została poddana kuchenka gazowa. Niestety badanie wykazało olbrzymią nieszczelność co skutkowało natychmiastowym odcięciem gazu i wyłączeniem urządzenia z eksploatacji. Kuchenka gazowa “zamknęła licznik” skali nieszczelności na jednym z urządzeń pomiarowych dając wynik 22.000ppm co spowodowało naszą błyskawiczną reakcję na “niecodzienny wynik” poprzez użycie drugiego i innego urządzenia pomiarowego, aby wykluczyć awarie techniczną pierwszego detektora. Niestety badanie drugim detektorem także wykazało skrajnie dużą nieszczelność gazu na jednym z palników.

Dramatyczny film z przeprowadzenia kontroli szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu.

Niecodzienna i bardzo niebezpieczna sytuacja, która miała miejsce w jednym z mieszkań w czasie przeprowadzania corocznego przeglądu instalacji gazowej. W czasie przeglądu detektor gazu zaczął działać jak eksplozymetr wykazując wysokie stężenie gazu w powietrzu pomieszczenia kuchni. Innymi słowy urządzenie już w samej kubaturze powietrza w kuchni wyczuwało wysokie stężenie metanu. Sytuacja taka wiąże się z natychmiastową reakcją w postaci wezwania Pogotowia Gazowego, Straży Pożarnej i Policji oraz ewakuacją Ludzi z całego bloku. Proszę zauważyć, że aby urządzenie nie wykazywało stężenia gazu musiało zostać wystawione za okno. Całe szczęście takie sytuacje to rzadkość w naszej pracy.   

Film z drugiego badania w mieszkaniu, w którym detektor wyczuwał metan w kubaturze powietrza w kuchni.

Niecodzienna i bardzo niebezpieczna sytuacja, która miała miejsce w jednym z mieszkań w czasie przeprowadzania corocznego przeglądu instalacji gazowej. W czasie przeglądu detektor gazu zaczął działać jak eksplozymetr wykazując wysokie stężenie gazu w powietrzu pomieszczenia kuchni. Innymi słowy urządzenie już w samej kubaturze powietrza w kuchni wyczuwało wysokie stężenie metanu. Sytuacja taka wiąże się z natychmiastową reakcją w postaci wezwania Pogotowia Gazowego, Straży Pożarnej i Policji oraz ewakuacją Ludzi z całego bloku. Proszę zauważyć, że aby urządzenie nie wykazywało stężenia gazu musiało zostać wystawione za okno. Całe szczęście takie sytuacje to rzadkość w naszej pracy.   

Wymagana przepisami prawa próba szczelności instalacji gazowej w mieszkaniu po półrocznym wyłączeniu jej z eksploatacji.

Jeżeli w lokalu nie ma gazomierza (z dowolnego powodu) i Najemca będzie chciał na na nowo mieć gaz, Gazownia zobliguje takiego Najemce do przeprowadzenia dodatkowej ciśnieniowej próby szczelności potwierdzonej protokółem, w którym będzie adnotacja o pozytywnym teście szczelności dla danej instalacji gazowej, na której brakuje gazomierza. Warunkiem aby Gazownia założyła z powrotem gazomierz jest przeprowadzenie ciśnieniowego badania szczelności instalacji gazowej jeżeli instalacja była wyłączona z eksploatacji przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.